В най-трудния момент до вас!
гр. Лозница, ул. Дружба №24
гр. Разград /
Понеделник – Петък
8:00 – 17:00
Събота 8:00 – 14:00
Close
гр. Разград / гр. Лозница, ул. Дружба №24
Кремация

Траурна агенция „Адмирал“ предлага и услугата кремация. Кремацията представлява траурен ритуал, състоящ се от полагането на тялото на починалия в специално изградена пещ – крематориум и изгарянето му. Останките от тялото се поставят  в урна. Урната може да бъде положена в гроб, да бъде задържана вкъщи или прахът да бъде разпръснат някъде, където е пожелал покойникът приживе.

Кремация на починалия се извършва в следните случаи:

по искане приживе, с декларация с нотариална заверка на подписа или по искане на роднините на починалото лице.

Необходими документи за кремация:

  •  Съобщение за смърт
  • Разрешително за кремация
  • Лична карта на починалия
  •  Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между починалия и лицето, даващо съгласие за кремация
  • Декларация за кремация